Ποιτρόπιος


Ποιτρόπιος
ὁ, Α
1. ο έκτος μήνας τού δελφικού έτους, που αντιστοιχούσε στον Ποσειδεώνα τού αττικού ημερολογίου
2. ονομασία μήνα στην Άμφισσα και στους Λοκρούς, ο οποίος αντιστοιχούσε στον Ελαφηβολιώνα τού αττικού έτους.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ποι (< ποτί «προς» με αποβολή τού -τ- λόγω τής παρουσίας οδοντικού στην αρχή τού β' συνθετικού) + -τρόπιος (< τρέπω)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ποιτρόπια — τὰ, Α [ποιτρόπιος] εορτή που τελούνταν στους Δελφούς κατά τον μήνα Ποιτρόπιο …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.